Nyheter

Här kan du läsa mer om vad som händer på Creative Meetings
och några kloka tankar om vår vardag.

2021-01-21

Klimatneutralt Företag

Under januari månad har Lina skickat ut massor av enkäter och mail till medarbetare och leverantörer för att samla in den data som behövs för att kunna beräkna vårt klimatavtryck. Vi tog oss ett snack med Lina för att höra hur en märkning som Klimatneutralt Företag egentligen går till.

Hej Lina!
Du är hållbarhetsansvarig på Creative Meetings. Vad innebär ”Klimatneutralt Företag”?

Hej!
Det innebär att vi kompenserar ekonomiskt för att kunna neutralisera det klimatavtryck vi inte har lyckats hålla nere med andra åtgärder.

Hur går det till rent praktiskt?

Efter varje avslutat år sätter jag mig ner och samlar in en massa data. Hur ser det ut kring saker som vattenförbrukning, sopvolym, elförbrukning och liknande? Hur reser och bor vi i tjänsten?

Datan lämnas till vår klimatkompensations-partner som i sin tur beräknar vårt klimatavtryck och berättar hur mycket vi behöver kompensera.

Vart går pengarna?

Vi har valt att stödja ett projekt i Kenya som du kan läsa mer om här. Projektet minskar koldioxidutsläpp med ca 14500 ton per år.

Vad gör vi mer inom hållbarhetsområdet just nu?

Just nu går jag kursen Hållbara Event på Campus Nyköping för att få nya idéer och tankar kring hur vi kan jobba mer hållbart. För 1,5 år sedan uppdaterade vi vår hållbarhetspolicy och vårt förhållningssätt till hållbarhetsfrågan. Vi beslutade då, bland mycket annat, att vi i alla förslag till kunder ska redovisa exakt hur vi tänkt kring hållbarhet och att alltid lyfta hållbarhetsfrågan avseende vad som ska rymmas på deras agenda. Vi springer fort när det gäller hållbarhet – men har precis som många andra långt kvar tills vi är i mål!

Publicerat av Karin Hellman: karin@creativemeetings.com 

2021-01-13

Peter siar om 2021

Vi ställde tre snabba frågor till vår
VD Peter om hans tankar inför 2021.

Hej Peter!

Hur tror du att de digitala eventen utvecklar sig under 2021?

Låt oss vara ärliga; ingen i branschen hade jobbat på riktigt med digitala event innan C19. Visst – lite streaming här och där – men inte ”på riktigt”. Nu ställde en hel bransch om och alla fick mer eller mindre börja utan förkunskap. Det är imponerande att se hur kvalitén hela tiden snabbt förbättras i alla led och hur snabbt många tillgodogör sig ny kunskap.

Samtidigt har vi alla råkat ut för framförallt tekniska utmaningar i samband med de digitala eventen. Mycket är nytt och man testar sig fram. Men ibland vill inte ettorna och nollorna samma sak som människorna bakom spakarna – och detta kommer fortsätta utveckla hur man skapar sina digitala event framåt. Jag tror att komplexa tekniska lösningar kommer minska framöver och istället kommer vi se fler digitala möten där man ”samlas” i helgrupp.

Jag tror vidare vi kommer se en avsevärt större del förinspelat material och mindre live. I början av pandemin sändes i princip allt live – för det var så man utgick från att man skulle göra. Nu ett knappt år senare ser man hur allt fler events istället är förproducerade vilket ju ger en helt annan kvalitetssäkring. Ja – det begränsar möjligheterna till interaktivitet – men alltfler är beredda att göra den kompromissen för att veta att det ska funka tekniskt.

Kommer fysiska event tillbaka under 2021 eller dröjer det ytterligare?

Här och nu är min gissning att vi kan rulla fysiska event på ett någorlunda normalt sätt från augusti och framåt. Innan sommaren tror jag det blir väldigt svårt och framförallt i större grupper. Men eventen från augusti och framåt ska ju planeras redan nu – så jag både hoppas och tror att landets eventbyråer kommer få mycket att göra redan under våren.

Vad tar vi med oss för lärdomar från 2020?

Dels tror jag mycket administrativt, som t.ex. bokningsvillkor och ansvarsfördelning, nu hanteras mycket mer varsamt än tidigare. Annars är det ju hela möjligheten som digitala event medför. Jag är ganska säker på att de flesta fysiska eventen kommer återkomma så snart det går – fortsatt i fysisk form – men de kommer också kompletteras med massor av nya – främst digitala – event. Hela mötesbranschen kommer se en snabb tillväxt (så snart läget medger) och event kommer blir en än mer prioriterad kanal för att kommunicera. En av de få bra effekterna av det vi just nu är mitt uppe i…

Publicerat av: Lina Samuelsson, lina@creativemeetings.com