Vi är Creative Meetings

Med stort engagemang skapar, projektleder och genomför vi möten och event med fokus på B2B och B2E. Eftersom vi är ”gränslösa” följer vi våra kunder dit de vill möta sin målgrupp såväl fysiskt som digitalt.

Vi gör det för att våra kunders möten och events är vår passion. Vi gör allt vi kan för att göra våra kunder till interna hjältar. Det gör vi genom att vi noggrant och effektivt förbereder, planerar, producerar och genomför möten och event tillsammans med våra kunder och våra leverantörer – som ett team genom hela processen. Vi står våra kunder och våra leverantörer väldigt nära.

Det ultimata beviset för att vi lyckats är att ha nöjda kunder som gör återköp. Sedan är det ingen nackdel att ha medarbetare som stannar länge. Vi är en familj som håller ihop.

 

 • 1999 Företaget grundas i Stockholm
 • 2002 100:e eventet genomförs
 • 2006 1 000:e eventet genomförs
 • 2012 Byter namn till Creative Meetings
 • 2016 Köper branschkollegan Inspiration
 • 2017 Omsätter för första gången över 100 miljoner kr
 • 2018 Får ny huvudägare i det börsnoterade Unlimited Travel Group och får samtidigt åtta duktiga systerbolag
 • 2019 5000:e eventet genomförs
 • 2020 Ställer om till att p.g.a. C19 nästan bara skapa digitala event
 • 2022 Lotta Karlsvärd tar över VD-skapet från Peter Winitsky. Omsätter nästan 200 mkr
 • 2023 6000:e eventet genomförs
 • 2024 Vi fyller 25 år!

Vårt ansvar och hållbarhet

För oss på Creative Meetings är det viktigt att verka för en hållbar nutid och framtid. Med en värld i ständig förändring på många olika plan är det viktigt att ibland bromsa upp och tänka efter. För oss som individer kan det ibland kännas som om detta inte har någon effekt – men om vi alla agerar kan även vi påverka.

VÅR ARBETSPLATS

Creative Meetings vill verka för en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla människor. Självklart behandlas alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller könsidentitet. Vi skall alla verka för att ha en trygg arbetsplats.

På kontoret källsorterar och återvinner vi det material vi använder. Inköp av material baseras på medvetna val där vi väljer varor med märkningar som till exempel Svanen, Bra miljöval, Rättvisemärkt eller ekologiskt som ett sätt att säkerställa att de är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi genomför varje år en klimatredovisning som ger en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och därigenom ett underlag för att minska den. Klimatredovisningen utgår från GHG-protokollets standard och inkluderar växthusgasutsläpp från tjänsteresor, energi och kontorsmaterial.

Klimatfinansiering är en av de enklaste och mest kostnadseffektiva lösningarna för att minska den globala klimatpåverkan och nå Parisavtalets klimatmål. Att minska klimatpåverkan och finansiera klimatlösningar går hand i hand.

RONALD MCDONALD BARNFOND 

I samband med varje event tar vi ut en symbolisk avgift som i kundens namn skänks till vår samarbetspartner Ronald McDonald Barnfond. Dessutom sätter vi från vårt håll in en slant efter varje avslutat projekt.

INNEHÅLL & RESOR VID VÅRA EVENT

Oavsett vilken typ av evenemang vill vi inspirera till hållbara val och prioriterar inslag med lågt klimatavtryck redan från start, därför arbetar vi utifrån en checklista framtagen för att skapa hållbara evenemang med utgångspunkt i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vid resor uppmanar vi våra kunder att välja tåget före flyget om möjligt, vid flygresor presenterar vi alltid flygpriset inklusive klimatfinansiering.

Vi erbjuder möjlighet att klimatfinansiera hela eventet genom www.klimatkompensera.se

 

Kontaktperson: Lotta Karlsvärd

 


Podcast Eventpodden

Lyssnar du på podcasts? Utöver events tycker vi det är det näst-roligaste som finns. Framförallt då Eventpodden som Jonas och Carl här hos oss driver.

Här pratas det med både kända och okända människor från eventbranschen. Om du lyssnar på alla avsnitten får du lära dig mer om allt från varför olika destinationer anser sig vara bäst, till hur en moderator tänker och hur man skapar hållbara eventmenyer.

Prenumerera med fördel på podden i din favorit-podcastapp.

Du hittar alla avsnitt här

Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group är Sveriges största börsnoterade rese- och eventkoncern. Vi förvärvar och förvaltar nischade rese- och eventföretag som genomsyras av en tydlig specialisering och positionering. Genom en bredd av specialpaketerade resor och events, möter de nio koncernbolagen den ökande efterfrågan på unika upplevelser från företag och privatpersoner med höga krav på personlig service och kvalitet. Koncernens strategi är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv.

Läs mer om Unlimited Travel Group här