Vi är Creative Meetings

Creative Meetings erbjuder strategier och genomföranden av B2B-event. Varken mer – varken mindre. Vi är inte kommunikationskonsulter – vi är eventproducenter som hjälper er kommunicera genom event och möten. Allt med utgångspunkt i och kopplat till ert företags kommunikation, strategier och mål. Våra väl utvecklade och beprövade metoder och verktyg fungerar. Dessa har vi utvecklat och prövat på de drygt 5000 möten och event som vi har genomfört sedan starten år 1999.

  • 1999 Företaget grundas i Stockholm
  • 2002 100:e eventet genomförs
  • 2006 1 000:e eventet genomförs
  • 2012 Byter namn till Creative Meetings
  • 2016 Köper branschkollegan Inspiration
  • 2017 Omsätter för första gången över 100 miljoner kr
  • 2018 Får ny huvudägare i det börsnoterade Unlimited Travel Group och får samtidigt åtta duktiga systerbolag
  • 2020 Ställer om till att p.g.a. C19 nästan bara skapa digitala event
  • 2022 1 september 2022 tog Lotta Karlsvärd över VD-skapet från grundaren Peter Winitsky

Så här jobbar vi på Creative Meetings

Vårt ansvar & hållbarhet

För oss på Creative Meetings är det viktigt att verka för en hållbar nutid och framtid. Med en värld i ständig förändring på många olika plan är det viktigt att ibland bromsa upp och tänka efter.

För den lilla människan kan det ibland kännas som om detta inte har någon effekt – men om vi alla agerar kan även vi påverka.

Klimatneutralt Företag

Creative Meetings har erhållit märkningen ”Klimatneutralt Företag” från South Pole, som följer internationellt erkända standarder för utsläppsminskningar och regelbundet granskas av oberoende organisationer eller tredje part.

Vår arbetsplats

Creative Meetings vill verka för en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla människor. Självklart behandlas alla lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller könsidentitet. Vi skall alla verka för att ha en trygg arbetsplats där ovälkomna närmanden eller trakasserier av t.ex. sexuell karaktär inte hör hemma.

På kontoret källsorterar och återvinner vi det material vi använder.

Ronald McDonald Barnfond

I samband med varje event tar vi ut en symbolisk avgift som i kundens namn skänks till vår samarbetspartner Ronald McDonald Barnfond. Dessutom sätter vi från vårt håll in en slant efter varje avslutat projekt.

Måna om gästerna vid våra event

Vi arbetar proaktivt med att föreslå menyer som exkluderar så få gäster som möjligt samt har rutiner för ansvarsfull alkoholservering och vi undersöker också alltid om det bland gästerna finns behov av t.ex. hörslingor, teckenspråkstolkar, rullstolsramper eller liknande. Vi verkar för mångfald vid bemanning och programsättning.

Innehållet vid våra event

Vi prioriterar inslag med lågt klimatavtryck.

Resor i samband med våra event

Vi uppmanar alltid våra kunder att välja tåget före flyget om möjligt.
Vid flygresor presenterar vi alltid flygpriset inklusive klimatkompensation.

Kontaktperson: Lina Samuelsson 

Podcast Eventpodden

Lyssnar du på podcasts? Utöver events tycker vi det är det näst-roligaste som finns. Framförallt då Eventpodden som Jonas och Peter här hos oss driver.

Här pratas det med både kända och okända människor från eventbranschen. Om du lyssnar på alla avsnitten får du lära dig mer om allt från varför olika destinationer anser sig vara bäst, till hur en moderator tänker och hur man skapar hållbara eventmenyer.

Prenumerera med fördel på podden i din favorit-podcastapp.

Creative Meetings bildar med 8 rese- och eventbolag den moderna rese- och eventkoncernen Unlimited Travel Group (noterad på Nasdaq First North Growth Market). Stark passion, nyfikenhet och ett högt kvalitetsmedvetande förenar oss. Vi sätter våra kunders upplevelse främst. Var och en är vi passionerade specialister – tillsammans är vi UNLIMITED.

Läs mer om Unlimited Travel Group här

Affärsresor, konferenser och events

Möten som känns med ett tydligt syfte och kreativt innehåll.