Det är det här vi gör

Creative Meetings erbjuder strategier och genomföranden av skräddarsydda B2B-event som ger effekt på riktigt. Vi förstår era behov och hjälper er att uppnå era mål genom att kombinera hög kreativ nivå med stor förståelse för kommunikation.

Eventproduktion

Vad innebär eventproduktion?

Ni ska skapa ett event som behöver såväl kreativ höjd som ett smart innehåll. Det ska vara kostnadseffektivt och drivas på ett sätt som sparar er tid i planeringen. Creative Meetings kundlöften blir väldigt påtagliga här:

Kvalitet

Vi ska leverera en bättre lösning än vad som går att finna någon annanstans.

Tid

Vi har gjort det här tusentals (faktiskt!) gånger och arbetar med processer som frigör massor av tid för er internt.

Kostnad

Som en av de största aktörerna i branschen har vi riktigt bra inköpspriser.

Trygghet

Ert event är det viktigaste som händer för er under året. Att ta hjälp utifrån kan kännas lite läskigt. Vi håller er i handen hela vägen så att ni kan känna er trygga!

Kontaktperson: Juha Airén

När behöver du hjälp med eventproduktion?

Kickoff / Konferens / Resor / Roadshows / Kundaktiviteter / Fest / Jubileum / Invigningar


Typiska beställare:

Projektledare / Eventkommitté / VD-assistent

 • Kundcase Hjärt-Lungfonden

  Tillsammans med vår uppdragsgivare Hjärt-Lungfonden producerade vi en road show där personer som deltagit i Hjärt-Lungfondens stora världsunika SCAPIS-projekt bjöds in.

 • Kundcase Sveriges Arkitekter

  Arkitekturgalan samlar årligen hela arkitekturbranschen och sedan formatet gjordes om 2016 har vi haft förmånen att producera detta event med Sveriges Arkitekter.

Möteskommunikation & innehåll

Vad innebär möteskommunikation och innehåll?

Här handlar det om att ni har ett uttalat kommunikationsbehov. Här krävs kreativitet och detaljerad planering – men också att budskap går fram, att vi kan påvisa effekten av mötet och att ni redan från början kan formulera tydliga syften och mål med eventet eller mötet.

Kontaktperson: Lotta Karlsvärd

Exempel på möteskommunikation & innehåll:

Interna och externa konferenser / Kickoffer / andra sammanhang beroende på bakgrund


Typiska beställare:

HR-chef / Kommunikationschef / Marknadschef / VD

 • Kundcase PwC

  Runt om i Örebro bjöd de anställda på PwC på totalt 8.000 timmars passionerade insatser – i den del av TUR2019 som fick namnet ”8.000 timmar”.

 • Kundcase Vasakronan

  Efter att ha jobbat på distans under en lång tid blev det tydligt att Vasakronan saknade något – att träffas.

Digitalt

Vad innebär Digitalt?

Allt fler har behov av digitala möten, kanske som del av sitt fysiska möte eller som ett renodlat substitut. Vi hjälper er gärna hela vägen över mållinjen. Creative Meetings har god erfarenhet av många olika digitala format för mindre och större arrangemang. Och det finns många möjligheter:

* Sänd live med stream, spela in i förväg eller mixa de olika formaten.

* Full interaktion eller mer fokus på att sända ut ett budskap.

* Allt från ett litet informationsmöte till en större personalkickoff eller kundevent med mässa av utställare och olika parallella spår.

* Vi kan bygga detta på ert egna kontor eller välkomna er till några av de fysiska studios vi samarbetar med.

Vi hjälper dig med praktisk planering, manus, tekniskt körschema, inslag för energi och humor samt format för interaktion och dialog.

Kontaktperson: Carl Knutas

När behöver du hjälp med digitala möten?

Kickoff / Konferens / Kundaktiviteter


Typiska beställare:

Projektledare / VD / Kommunikationschef / HR-chef / Marknadschef / VD-assistent

 • Kundcase Advania Fall Conference

  Digitalt går över gränserna. Vi arrangerade nyligen ett event där Sverige sände gemensamt med huvudeventet på Island där deltagare under två dagar kunde koppla upp sig på en interaktiv plattform. Här erbjöds breakouts, mässa och en egen svensk talkshow som modererades föredömligt av Anna Bellman som gästades av bland annat Per Schlingmann Rebecka Carlsson med flera. Diskussioner och samtal om den nya nutiden – vad gör vi nu med digitalisering, innovation, hållbarhet?

 • Kundcase Medius

  Vår kund firade sitt 20 års-jubileum med ett digitalt event på temat Time Machine. Deltagare från nio länder fick vara med och lyfta en mängd stolta och glädjerika händelser genom företagets historia.

Mötesstrategi

Vad innebär mötesstrategi?

Är du en person i beslutande ställning som inser hur extremt mycket kraft det finns i mötet som kommunikationskanal? Är du redo att lägga ner tid för att skapa en möteskultur där ni i hela kedjan kan visa på hög ROI och där möten är en av era prioriterade kanaler för att kommunicera internt och/eller externt? Då träffas vi! Vi inleder en process med er där vi gemensamt tar fram ett ramverk som sannolikt revolutionerar er uppfattning kring vad möten kan och bör ge. Allt utgår från era övergripande strategier och mål och du som uppdragsgivare blir stor hjälte i er organisation.

Kontaktperson: Lotta Karlsvärd

När behöver du hjälp med mötesstrategi?

När er organisation behöver ett tydligt ramverk som formar alla möten och events ni genomför.


Typiska beställare:

VD / Kommunikationschef