2024-01-19

Intervju med Resumé - "Creative Meetings gör strategisk satsning på AI"

Den svenska tidskriften Resumé, inriktad på nyheter inom medie- och marknadskommunikationsbranschen, gjorde en intervju med oss på Creative Meetings angående vår strategiska satsning på AI. 

I artikeln delade Kristin Björklund och Lotta Karlsvärd insikter om hur AI inte bara effektiviserar våra processer men också förbättrar de kreativa upplevelserna vi erbjuder våra kunder. Genom att anställa en AI-ansvarig, har vi tagit ett stort steg framåt för att minska administration och effektivisera vårt arbete. 

Denna satsning tillåter oss att leverera snabbare och mer precisa förslag, samtidigt som vi navigerar utmaningar som dataskydd och GDPR. AI är en del av vårt team – ett verktyg som inte bara frigör tid utan också agerar som en kreativ partner.

Vår vision är att fortsätta utforska AI:s potential för att skapa ännu mer relevanta och engagerande eventupplevelser.

"Vi är chefer och det är vårt ansvar att moderera och kontrollera materialet vi får från AI. I slutänden, vi måste alltid utmana systemet med vår expertis för att veta vad som är bra och görbart. Det är ju ändå människor vi jobbar med i slutändan, säger Kristin Björklund."

För att läsa hela artikeln, klicka här.