2024-01-25

Intervju med Eventeffect - "Creative Meetings formaliserar nu sin användning av AI i verksamheten" 

Eventeffect har intervjuat oss för att belysa vår senaste satsning: tillsättningen av en AI-ansvarig som ett led i att stärka integreringen av AI inom vår verksamhet.

Lotta Karlsvärd, VD, lyfter fram AI:s betydelse som en nyckelkomponent i att förfina både kreativa koncept och administrativa processer, se det som en ny kollega för idéutveckling och effektivisering.

Kristin, AI-ansvarig, betonar AI:s roll i att möjliggöra skräddarsydda lösningar genom att kombinera byråns expertis med teknikens kapacitet, vilket leder till effektivare brief-arbete och kreativa processer. Lotta ser stora möjligheter med AI i eventbranschen för att behålla kreativitet och logistik på toppnivå samtidigt som effektiviteten ökar.

För att läsa hela artikeln, klicka här.