2021-01-21

Klimatneutralt företag


Under januari månad har Lina skickat ut massor av enkäter och mail till medarbetare och leverantörer för att samla in den data som behövs för att kunna beräkna vårt klimatavtryck. Vi tog oss ett snack med Lina för att höra hur en märkning som Klimatneutralt Företag egentligen går till.

Hej Lina!
Du är hållbarhetsansvarig på Creative Meetings. Vad innebär ”Klimatneutralt Företag”?

Hej!
Det innebär att vi kompenserar ekonomiskt för att kunna neutralisera det klimatavtryck vi inte har lyckats hålla nere med andra åtgärder.

Hur går det till rent praktiskt?

Efter varje avslutat år sätter jag mig ner och samlar in en massa data. Hur ser det ut kring saker som vattenförbrukning, sopvolym, elförbrukning och liknande? Hur reser och bor vi i tjänsten?

Datan lämnas till vår klimatkompensations-partner som i sin tur beräknar vårt klimatavtryck och berättar hur mycket vi behöver kompensera.

Vart går pengarna?

Vi har valt att stödja ett projekt i Kenya som du kan läsa mer om här. Projektet minskar koldioxidutsläpp med ca 14500 ton per år.

Vad gör vi mer inom hållbarhetsområdet just nu?

Just nu går jag kursen Hållbara Event på Campus Nyköping för att få nya idéer och tankar kring hur vi kan jobba mer hållbart. För 1,5 år sedan uppdaterade vi vår hållbarhetspolicy och vårt förhållningssätt till hållbarhetsfrågan. Vi beslutade då, bland mycket annat, att vi i alla förslag till kunder ska redovisa exakt hur vi tänkt kring hållbarhet och att alltid lyfta hållbarhetsfrågan avseende vad som ska rymmas på deras agenda. Vi springer fort när det gäller hållbarhet – men har precis som många andra långt kvar tills vi är i mål!

 

Publicerat av Karin Hellman: karin@creativemeetings.com