Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. P.W Creative Meetings AB (556674-4248) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar

P.W Creative Meetings AB är i första hand personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du anmäler dig till en resa eller möte/event som vi arrangerar. I vissa fall agerar vi personuppgiftsbiträde på vägnar av det företag som står som beställare av arrangemanget.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon 08 22 20 20 eller e-post info@creativemeetings.com

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med registrering till arrangemang och resa
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din registrering. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för det aktuella arrangemanget. De uppgifter vi kan samla in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), personnummer, kontaktuppgifter till anhörig, passuppgifter, kön, eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för arrangemanget.

Innehåll som du själv genererar (t.ex. film eller bild) och laddar upp på en hem- eller kampanjsida hos oss kommer att kunna visas publikt på sociala medier, hemsidor och/eller Youtube. Vi kommer inte att på annat sätt distribuera detta innehåll vidare till externa parter. Tänk på att du inte får ladda upp filmer eller bilder på en annan person utan dennes samtycke. Vi förbehåller oss också rätten att plocka bort innehåll som kan upplevas stötande.

Användargenererat innehåll sparas hos oss i sex månader från publicering och raderas därefter.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. genomföra det arrangemang du anmält dig till.

Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med registrering och resa 

När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument, boka hotell och boka aktiviteter. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, anläggningar och leverantörer av aktiviteter). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.

När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Vi använder oss av e-post och SMS. Vissa arrangemang använder sig också av RFID-chip/armband/qr-koder. Uppgifter (namn och företag) kan också finnas med i arrangemangets deltagarlista.

Hur länge sparas personuppgifterna 

Vi använder oss av olika verktyg för registrering. Personuppgifterna raderas efter avslutat arrangemang. Det kan ta upp till 6 månader att avsluta ett arrangemang.

Vi sparar också uppgifter med hänvisning till bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@creativemeetings.com så får du ett registerutdrag. För att vi ska kunna ta fram vilka uppgifter vi har sparade om dig behöver vi veta vilket arrangemang du deltagit på.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.