2021-08-23

Framtidens möten är hybrida – vår största utmaning!

Anna Bellman en av Sveriges mest anlitade moderatorer och utbildare i digitala möten, och när vi bad henne sia om framtidens event fick vi denna spaning.

Framtidens möten är hybrida – vår största utmaning!

Hybridmöten, där några deltagare finns fysiskt på plats i möteslokalen medan några deltar digitalt på distans via länk, kommer att vara vår vanligaste mötesform framöver, det är min övertygelse. Även om vi går tillbaka till att arbeta mestadels från arbetsplatsen kommer det alltid att finnas någon eller några deltagare som av olika skäl är förhindrade att delta fysiskt eller hellre vill jobba på distans. En undersökning från Cisco visar att så många som 98 procent av alla möten post-Corona kommer att innehålla någon eller några deltagare som är med på distans. Det vill säga majoriteten av alla möten.

Men ... Det finns en stor nackdel med att delta digitalt om många andra finns närvarande fysiskt i samma rum. Det är lätt hänt att det blir två möten i samma möte. De som befinner sig fysiskt i samma rum får en upplevelse av mötet, medan de som är med på distans får en helt annan upplevelse då de inte kan läsa av gester och mimik som sker i det fysiska rummet.

Det här ställer enormt stora krav på tekniken, att vi har fullt ut fungerande mötesrum både på vårt gemensamma kontor och på våra hemmakontor, och det ställer också enormt stora krav på mötesledaren. Hur se till att alla mötesdeltagare får med sig samma upplevelse och information från mötet? Hur se till att de som är med på distans inte blir andra klassens mötesdeltagare eftersom det är så lätt att utgå ifrån dem som deltar i det fysiska mötet?

Framtidens hybrida möten kommer att vara vår största utmaning ett bra tag framöver, både för mindre möten och för riktigt stora events, för det kommer att ta tid innan vi har blivit skickliga nog för att göra dem förstklassiga. Men det är bara att träna och kämpa på. För de är vår framtid.

Publicerat av: Kristin Björklund, kristin@creativemeetings.com