2021-02-08

Digitala event behöver snygg grafik!


Oj vad vi producerade mycket rörligt material under 2020 till alla digitala event. Filmer i mängder och massor med snygga vinjetter. Det rörliga elementet är alltid bra att använda vid events – men vid digitala sådana är de helt nödvändiga!

Här berättar vår Motion Graphic Producer Robin i fem korta steg hur processen ser ut när han skapar en vinjett till ett event:

Vad handlar eventet om – vad vill man uppnå och vilka signaler vill vi skicka?

Vilka ramar finns det ekonomiskt? Grafiskt material tar mycket mer tid än man tror att producera.

Finns det ett specifikt manér för just eventet – eller ska vi följa kundens generella designprofil?

Testskjut idén på kunden – mycket bättre om vi producerar i tätt samråd så vi tar rätt väg från början…

Var noga med musikvalet – det man hör bidrar i allra högsta grad till den stämning och förväntan vi skapar!