Hjärt-Lungfonden

Tillsammans med vår uppdragsgivare Hjärt-Lungfonden producerade vi en road show där personer som deltagit i Hjärt-Lungfondens stora världsunika SCAPIS-projekt bjöds in.

Här fick man lyssna på professorer och doktorer inom för målgruppen relevanta ämnen och Prins Daniel delade ut anslag till en framstående forskare. I samband med eventet byggdes även en monter upp i städerna där allmänheten välkomnades att gratis få göra provtagningar samt få mer information om detta viktiga arbete.