PwC

TUR-spelen 2019 samlade drygt 2200 medarbetare på PwC och innehöll det vanliga sociala umgänget, likväl som den sedan 2015 instiftade inspirationsdelen. Däremot var aktivitetsblocket omgjort i sin helhet. Sedan 70-talet har kontoren utmanat varandra i idrottstävlingar som fotboll, brännboll och andra lagidrotter. 2019 erbjöds för första gången ingenting sådant.

TUR-spelen 2019 blev av med sin ändelse – och döptes om till TUR2019. ”Spelen” var historia och de timmar som tidigare innehållit kamp på diverse idrottsplaner innehöll nu kamp på ett helt annat plan. 2200 medarbetare avsatte fyra timmar var till att engagera sig i en rad aktiviteter som alla gjorde gott antingen för vår planet eller våra medmänniskor. Runt om i Örebro bjöd de anställda på PwC på totalt 8.000 timmars passionerade insatser – i den del av TUR2019 som fick namnet ”8.000 timmar”.

Viktigt för uppdragsgivaren var att lösningen var tätt sammankopplad med de värderingar man driver sin verksamhet kring. Dessa värderingar är:

- Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart

- Vi gör skillnad 

- Vi visar omsorg 

- Vi samverkar 

- Vi är nyskapande

Under eftermiddagen valde deltagarna varsin aktivitet att engagera sig i:

- Fritidsbanken – insamling och fixning av fritidsprylar som vem som helst kan låna – schysst både för den med begränsade medel och för miljön.

- Ploggning – jogging och skräpsamling i härlig förening!

- Promenera med en pensionär – här fick många pensionärer, som ofta är ensamma, en härlig promenad och fikastund och nya kompisar!

- Svartån – denna rensade vi från skrot från såväl strandkant som från kanoter.

- Mattias Alexandrov Klum föreläste kring miljöproblemet - sen Walk & Talkade vi och sen blev det en gigantisk Speed Meeting. Utkomsterna samlades in digitalt och innebar en mängd kloka och konkreta tips kring hur PwC kan minska sin klimatpåverkan. 

- SMS-livräddare – vi utbildade 180 nya sådana denna eftermiddag.

- Internet och barn är inte alltid en oskyldig historia. Maria Dufva föreläste kring detta och därefter gjordes 900 samtal till nära och kära där vi delade lärdomar inom ämnet. 

- Hjärt- & Lungfonden – vi hjälpte dem att utföra personliga samtal till 290 av deras givare.

- Vi byggde fågelholkar och ett stort insektshotell, planterade träd och rensade bort mängder av invasiva växtarter.

- Att komma som flykting till ett nytt land är inte enkelt. Att ta sig in på arbetsmarknaden är en av alla utmaningar. Denna eftermiddag hjälpte vi 60 nya invånare i Örebro att putsa sina CV:s samtidigt som vi gav dem värdefulla tips. 

Hela TUR2019 gick i hållbarhetens tecken med minimalt klimatavtryck. Från start till mål anpassades och utvecklades upplägget för att omsätta hållbarhetspolicyn till verklighet. Kronan på verket blev projektet 8.000 timmar – vilket alltså handlade om att PwCs medarbetare denna dag avsatte 8.000 arbetstimmar för att skapa samhällsnytta. I de anonyma digitala mätningar som utfördes efter eventet påvisades bland annat att deltagarna till 86% ansåg att eventet bidragit positivt till deras förståelse för hur PwC arbetar för ett hållbart samhälle. Målet uppnått!