Swedish Match

Swedish Match, Europe Division samlade närmare 1000 personer på Eriksbergshallen i Göteborg. Detta var första gången som alla i divisionen samlades fysiskt på samma plats. Syftet var att med glöd och dialog skapa en gemensam förståelse kring företags värderingar, kultur och visionen ”En värld utan cigaretter”.

Eventet fick namnet ”Fire Up” där olika eldpaketeringar följde som en röd tråd genom hela eventet.

Fokus låg på att lyfta medarbetarna på olika sätt och därför var programmet till största del interaktivt, med allt från Speed Meetings till Open Space – här var det engagerade medarbetare som aktivt bidrog till innehållet.”