SPP

Hur går vi från ”Jag Hör” till “Jag Gör”? Det var knäckfrågan som dagen kretsade kring. Arrangemanget förlades till Fryshuset, som SPP nyligen inlett ett sponsorsamarbete med.

Här frångicks den klassiska biosittningen och det förväntade Power Point-maratonet – och istället fick deltagarna vara just deltagare med hjälp av dialogsystem och löpande workshops. Stort engagemang bland de anställda genom bl.a. interna underfundiga revyinslag och dessutom en basketutmaning där allsvenska laget 08 Stockholm tyvärr blev för svåra.

Precis som Fryhuset gör med sina ungdomar fick även alla SPP:are skriva brev till sig själva med löften inför framtiden. ​ I mätningen efter arrangemanget kunde bl.a. följande noteras: Jag vill ta aktiv del i att flytta vår kultur: 5,5 / 6,0 Jag har sedan SPP-dagen gjort en förändring för att bidra till kulturförflyttningen: 80% (efter en vecka!) Jag kommer bidra till att skapa ännu bättre försäljningsmöjligheter för oss: 5,6 / 6,0