Kommek

KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Mer än 2700 besökare samlades under två dagar i Malmö för att ta del av 60 seminarier och mer än 70 utställare.

Creative Meetings ansvarade för att utveckla kommunikation, marknadsföring, effektmätningar och praktiska detaljer i upplägget samt koordinera planeringen av seminarieschemat och nätverksplatsen Mötestorget. Samordningen av digitala och fysiska medier krävde koordination mellan mediebyrå, webbyrå och mötesanläggning. ​

Resultat: 94% av deltagarna hade positivt totalintryck av eventet, 85% upplever sig blivit inspirerade och 97% vill återkomma. 35% gav högsta betyg kring att de lärt sig något nytt och värdefullt på KOMMEK. Målsättningen om att skapa minst 30% nya besökare uppnåddes och hela 64% lämnade på plats sina kontaktuppgifter till minst en ny person.