Folktandvården

Folktandvården Stockholm skulle implementera erbjudandet ”Frisktandvård” som en central del i sin verksamhet. Kommunikation och utbildning skedde via mindre möten på varje klinik och skulle avslutningsvis krönas med en gemensam kickoff veckan innan lanseringen.

Creative Meetings drev hela produktionen av den kickoff som samlade drygt 1600 personer. Kommunikationen inleddes innan mötet genom en dialogbaserad web-plats där de anställda kunde dela med sig av såväl positiva som negativa funderingar kring implementeringen.

Cirkus fylldes till sista plats och dagen utformades som en talk-show med olika personer från FTV i intervjusoffan.