Skatteverket

Gör man som myndighet något som inte anses tillräckligt bra uppmärksammas det genast, men det är sällan man får beröm för det arbete man faktiskt gör. Skatteverket har gjort en lång resa och arbetat framgångsrikt med hur man bemöter medborgarna, men det är lätt för den enskilde medarbetaren att i vardagen glömma bort att man faktiskt gör ett bra jobb.

Här behövdes en ordentlig påminnelse med fullt fokus på allt bra medarbetarna gör varje dag. Man behövde stanna upp och injicera 100% stolthet bland 1400 medarbetare. Budskapet var att man skulle vara stolt över att jobba på Skatteverket, Stockholmsregionen. Urmodern till alla eventmätningar – dvs. att bygga stoltheten – var alltså huvudbudskapet denna dag.

För att levandegöra budskapet byggdes dagen i högt tempo med mycket humor, värme och personliga tilltal. Och allt kretsade alltså kring ”Stolt.” Deltagarna fick i förväg bidra till paketeringen och var även en bärande del av själva genomförandet.

De interna medarbetarnas framgångssagor lyftes på scenen och för första gången delade man ut priser till flera av medarbetarna i olika priskategorier. ​

Några exempel på effekten av dagen: • 95,9 % uppger att de är lika stolta eller stoltare över att vara en del av Skatteverket än innan Regiondagen. • 52,8 % anser att gemenskapen har stärkts som en direkt följd av Regiondagen • 43,3 % kommer att initiera fler samtal med kollegor som en direkt följd av Regiondagen • Kunskapen om regionledningen har ökat efter Regiondagen. + 12,7 % Givet att vi talar om Skatteverket var det inte oväntat att media skulle skriva om eventet i negativa ordalag, trots att myndigheten följt sina riktlinjer och hållit sig inom sina ekonomiska ramar. Kritiken bemöttes koncist då alla var väl förberedda.

Det hela ledde även till en debattartikel där Creative Meetings VD med gott samvete stod upp för såväl kunden, som för hela mötesindustrin. I sociala medier blommade en debatt upp – med övervikt för ”vår sak”.

Projektet genomfördes under Svenska Mötens ledning med Creative Meetings som anlitad innehållsproducent.