Octapharma

Nästan alla företag har välformulerade värderingar. Nästan lika många företag har dem liggandes i en låda utan att de genomsyrar verksamheten och fyller någon större funktion. Hur många kan ens nämna sin arbetsplats värderingar om vi ska vara helt ärliga? Att få i uppdrag att tydliggöra kundens värderingar är sannolikt en av de vanligaste brieferna man som eventbyrå kan få. Den här gången hade vi en kund som menade allvar. Stor möda hade lagts ned på att identifiera och formulera värderingarna och etablera dem i verksamheten i steg 1. Nu ville man lyfta sig och ha full utväxling på detta prioriterade projekt. Att då besluta sig för att använda det fysiska mötet som verktyg var självklart en mycket klok start…

Octapharmas 860 medarbetare spänner över en bred palett av yrkesroller. Vi insåg tidigt att detta måste brytas ner på avdelningsnivå för att få fäste.

Processen bestod därför av en sexstegs-raket.

1) Värderingskortet - en hållbarhetsanpassad trycksak distribuerades med beskrivning av värderingarna och tillhörande förtydliganden.

2) Värderingsdagen – en kickstart för alla medarbetare med goda exempel inifrån huset – med utsedda värderingsambassadörer som scengäster. Bland annat…

3) Värderingsväggen – på den fysiska Värderingsväggen fick man sätta upp lappar där man nominerade kollegor till tävlingen ”Årets Värderingsbärare” med tillhörande motivering. Inte mindre än 170 nomineringar inkom!

4) Ledarworkshops - samtliga anställda med personalansvar fick genomgå en utbildning för att de i sin tur skulle kunna utbilda alla sina medarbetare.

5) Grupputbildning - här fick alltså medarbetarnas närmaste chef agera utbildare – för att ge det hela trovärdighet, uppmärksamhet och förankring i arbetsvardagen.

6) Julfest - här korades under högtidliga former Årets Värderingsbärare Resultat: digitala mätningar gjordes vid två olika tillfällen för att mäta förflyttningen.

Bland de uppmätta attityds- och kunskapsförändringarna kan nämnas: 1. Jag upplever att Octapharma som företag i dag lever sina värderingar: +10% (ingångsvärde 75%) 2. Jag upplever att jag i dag kan använda värderingarna i mitt dagliga arbete: +17% 3 Jag upplever att företagets värderingar hjälper oss att nå våra mål: +18% 4. Vet du i dag vilka alla våra fem värderingar är? +95% Summering: en av de mest klassiska eventbrieferna - ”hjälp oss levandegöra våra värderingar” – hanterades genom en lång process med sex nedslag.

Ingen tomtebloss-effekt här -istället gedigen ambition utan att komplicera saker i onödan. Allting byggdes med medarbetarna i fokus – på alla nivåer – och fokuserades på goda exempel för att göra en komplex fråga mer lättillgänglig. Från redan höga nivåer ökade alla attityder avsevärt och Octapharma har nu lagt grunden för att på riktigt låta värderingarna skapa mätbar affärsnytta. Tänk vilken nytta det fysiska mötet kan skapa!