ICT-Företag

Bolaget behövde få sina medarbetare att förstå den nya globala strategin, för att tillsammans arbeta mer tydligt både internt och externt. Det främsta fokuset var tillväxt – varför vi byggde eventet kring namnet ”Growth Day”. Tillväxt avser i sammanhanget såväl bolaget som individerna – vilket illustrerades genom en rad metaforer och bl.a. en scenografi helt i växttema. Dialogen med deltagarna inleddes långt innan eventet genom en omfattande webplats, där inflödet av frågor och information hjälpte oss att paketera samman rätt agenda. Flera personer ur organisationen fick på eventet visa hur de arbetar samt peka på möjligheter till ett tydligare internt samarbete. ​

Väldigt få Power Points, betydligt mer scensamtal, workshops, filmer och andra former av levande kommunikation under ledning av moderator Bella Goldman.

En viktig del var att peka på den nytta den församlade gruppen utgör för regionerna runt om i världen. Kvällens mingel utformades därför som en hyllning från alla jordens hörn till de närvarande hjältarna.

Mat, dekor, underhållning och kultur från alla världsdelar satte en perfekt punkt för en dag fylld av starka intryck. ”Ja – ni överträffade våra förväntningar, så mission accomplished från ert håll. Min chef har under sina 20 år här på företaget aldrig hört så många goda omdömen om något event tidigare. Er suveräna service gör att alla problem kan lösas.” ​ Resultat och effekt av mötet: I feel that I understand and know our strategy: +9% I know what to do in order to support our strategy: +11%